Network (Ağ) Yapıları

Kablosuz Ağları Köprüleme

İki Modemi Kablosuz Köprüleme

 

Modemlerimizin gerekli ayarlarını yukarıdaki videoda olduğu gibi ayarlayarak wireless alanımızı daha geniş bir alanda güvenli bir şekilde kullanmak mümkün.

 

 

İpconfig Komutu Nasıl Kullanılır

İpconfig Nasıl Kullanılır

ipconfig_1

 

Seçenekler:

 • ipconfig /?                         Bu yardım iletisini görüntüler
 • ipconfig /all                      Tam yapılandırma bilgisini görüntüler.
 • ipconfig /release              Belirtilen bağdaştırıcı için IPv4 adresini bırakır.
 • ipconfig /release6            Belirtilen bağdaştırıcı için IPv6 adresini bırakır.
 • ipconfig /renew                Belirtilen bağdaştırıcı için IPv4 adresini yeniler.
 • ipconfig /renew6              Belirtilen bağdaştırıcı için IPv6 adresini yeniler. Devamını Oku »

Network Kavramlar Sözlüğü

Kavramlar Sözlüğü

802.1q  VLAN tagging protokol.
Accounting  Raporlama.
Advanced feature  İleri düzey özellikler.
Agreement  Anlaşma.
Appliance  Özel bir teknolojiyi donanımsal olarak gerçekleştiren cihaz.
Authentication  Kimlik doğrulama.
Authorization  Yetkilendirme.
Autnomous  Cisco AP lerde bir IOS türü (Bağımsız yönetilen).
Auxiliary VLAN  Yardımcı VLAN.
Banner  Bilgilendirme metni.
Best effort  Sıradan hizmet (QoS).
Bridge  Köprü
Bridging  Köprüleme.
Buffer overflow  Tampon hafıza kapasitesinin aşımı.
Building access  Switchlerde bir erişim düzeyi.
Call agent  Telefon sisteminde çağrı yöneticisi.
Campus core  Kampüs çekirdeği.
Circuit-switched  Devre anahtarlama.
Cisco  Amerika kökenli, bir network firması.
Classfull  IP adreslemede sınıf gözeten.
Classification  Sınıflandırma.
Classless  IP adreslemede sınıf gözetmeyen (sınıfsız).
Composite metric  IGRP Protokolünde en iyi yol seçimi yapılması.
Congestion management  Sıkışma kontrolü (QoS).
Convergence  Routing protokllerinde netleşme.
Cost  Maliyet, bedel.
Count to infinity  Sonsuza dek sayma. Devamını Oku »

Network Kısaltmalar

802.1q  VLAN tagging
AAA  Authentication, Authorization and Accounting
AAR  Automated alternate routing
ACE  Access Control Entry
ACL  Access Control List
ACL  Access Control List
AFI  Authority and Format Identifier
ARP  Address Resolution Protocol
AVVID  Architecture for Voice, Video and Integrated Data
BECN  Backward Explicit Congestion Notification
BGP  Border Gateway Protocol
BPDU  Bridge Protocol Data Unit
bps  Bit per second
BRI  Basic Rate Interface – Basit Oran Arayüzü
BUS  Broadcast and Unknown Server
BVI  Bridge-group Virtual Interface
CAC  Call Admission Control
CAM  Content Addressable Memory
CAR  Committed Access Rate
CBWFQ  Class Based Waited Fair Queue
CCNA  Cisco Certificated Network Associate
CCNP  Cisco Certificated Network Professional
CDP  Cisco Discovery Protocol
CE  Customer Equipment
CEF  Cisco Express Forwarding

Devamını Oku »

Wins Nedir?

WINS Nedir?

WINS (Windows Internet Ad Hizmeti), ağınızdaki bilgisayar ve grupların NetBIOS adlarının dinamik eşleştirmelerini kaydetmek ve sorgulamak için dağıtılmış bir veritabanı sağlar. NetBIOS adlarını IP adresleriyle eşleştiren WINS, yönlendirilmiş ortamlarda NetBIOS ad çözümlemesi sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla tasarlanmıştır.

TCP/IP üzerinde NetBIOS kullanan yönlendirilmiş ağlardaki NetBIOS ad çözümlemesinde en iyi seçim WINS’dir.
NetBIOS adları, Microsoft® Windows® işletim sistemlerinin önceki sürümlerinde, ağda kullanılabilmeleri için adlarının kaydedilmesi veya çözümlenmesi gereken bilgisayarları ve diğer paylaşılan veya gruplandırılan kaynakları tanımlamak ve bulmak için kullanılırdı.

Microsoft işletim sistemlerinin önceki sürümlerinde ağ hizmetlerinin sağlanabilmesi için NetBIOS adlarının kullanılması zorunludur. NetBIOS adlandırma protokolü TCP/IP dışındaki ağ protokolleriyle kullanılabilse de, WINS özellikle TCP/IP üzerinden NetBIOS desteği sağlamak için tasarlanmıştır.

WINS, TCP/IP tabanlı ağlarda NetBIOS ad alanlarının yönetimini basitleştirir. Aşağıdaki çizim, WINS istemcileri ile sunucuları arasında gelişen normal olaylar dizisini gösterir.

wins_client

Devamını Oku »

TCP/IP Protokolleri

TCP/IP Animasyon

TCP/IP Protokolleri

Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. (Yani, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar). Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü FTP (File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü) verilebilir.

Adını sıkça duyduğumuz internet ortamında birbirine veri transferi ve dataların iletimini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.

Bazı TCP/IP Protokolleri

Donanım Katmanındaki Protokoller;

 • ARP (Adres Çözümleme Protokolü), bir IP adresinin hangi ağ kartına (yani MAC adresine) ait olduğunu bulmaya yarar. TCP/IP’de veri gönderiminde gönderilecek bilgisayarın hangisi olduğunu bulmak için kullanılır. Ayrıca IP adresini yeni almış olan bir makine, o IP adresinin sadece kendisinde olduğunu ARP kullanarak teyid eder.
 • RARP (Ters ARP), protokolü ARP’ın tersi işlemi yapar, yani hangi MAC adresinin hangi IP adresini kullandığını bulur. Bir TCP/IP ağında RARP’ın çalışacağı garanti değildir, zira RARP bir RARP sunucusuna ihtiyaç duyar

Devamını Oku »

IP ve MAC adresimi nasıl öğrenirim?

MAC Adresi Nedir?

Bir bilgisayar ağında, bir MAC adresi (ing: Media Access Control, yani Ortam Erişim Yönetimi) bir cihazın ağ donanımını tanımaya yarar. Her bilgisayarın ağ arayüzünün yani modeminin, ethernet kartının ya da kablosuz arayüzünün kendine özel birer MAC adresleri vardır. 48 bitlik adresler olan MAC adresleri xx:xx:xx:xx:xx:xx formatında olurlar ve hezgadesimal sayı sistemi ile ifade edildikleri için 0-9 arası rakamların yanı sıra A-F arası harfler de bulunur. Örneğin bir MAC adresi şu şekilde olabilir: 00:11:85:dc:4a:b8.

İşletim sistemlerini göre MAC (fiziksel) adres bulma işlemlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Windows İşletim Sistemleri

Kartınızı bilgisayarınıza tanıttıktan sonra, fiziksel (MAC) adresini elde etmek için, sol alt köşede bulunan “BAŞLAT” tuşuna, sonrasında “Çalıştır” (Kısayol Tuşu :   WindowsTuşu+R) tuşuna tıklayınız. Açılan pencerede “cmd” yazıp giriş tuşuna basın. Açılan siyah DOS penceresinde “ipconfig /all” komutunu yazın ve girişe basın.

Devamını Oku »

ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

Adres Çözümleme Protokolü – ARP Görsel Anlatım
ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

Yerel ağlarda kullanılan en yaygın arayüz Ethernettir. Ethernet arayüzüne sahip olan ağ kartları ile yerel ağlara kolayca bağlanılmaktadır. Bu arayüzler birbirlerine paket göndermek için kendilerine üretim aşamasında verilmiş 48 bit lik fiziksel adresleri (mac adresi) kullanırlar. TCP/IP protokolü ise veri gönderip almak için 32 bit lik IP adreslerini kullanır. Yerel ağda haberleşmek için veri alış-verişi yapılacak cihazın fiziksel adresi bilinmelidir. Bu işlem için kullanılan protokole, yani IP si bilinen cihazın fiziksel adresinin öğrenilmesi protokolüne Adres Çözümleme Protokolü (Address Resolution Protocol) denir.

Fiziksel Adresler (Mac Adresleri)

Yerel ağlarda kullanılmak için üretilmiş cihazlara (Ethernet, Token Ring, Lan) üretim aşamasında benzersiz bir adres verilir. Bu adres 48 bitten oluşur ve cihazın salt okunur belleğine yazılmıştır. Bu adresler 16’lık tabanda olup toplam 12 haneden oluşur (Örnek, 00-15-60-4F-E1-D8), IEEE tarafından belirlenen kurallara göre ilk 6 hane üreticinin kimliğini belirtir ve aynı üreticinin bütün cihazlarında aynıdır. Son 6 hane ise cihazın benzersiz adresini belirler. Arp İsteği Paketi IP si bilinen fakat fiziksel adresi bilinmeyen bir cihaz varsa bütün ağa arp isteği (arp request) gönderilir. Bu pakette gönderenin IP adresi, gönderenin fiziksel adresi ve alıcının IP adresi vardır. Alıcının fiziksel adresi bilinmediğinden tüm ağa yayın yapan (broadcast) bir paket yollanır ve isteğin bütün ağa ulaşması sağlanır. Belirtilen IP nin dışındaki hiçbir IP den cevap gelmez ve gelen cevap cihazın kendi fiziksel adresini içerir. Ayrıca isteği yollayan ve isteği yanıtlayan 2 cihazda diğerinin fiziksel adresini ve IP adresini daha sonra kullanmak üzere belleğine kaydeder. Aynı Ağda Arp Fiziksel Adreslerinin Çözümlenmesi Devamını Oku »

OSI Modeli Resimli ve Görsel Anlatım

OSI Katmanları Videolu Anlatım 

OSI(Open Systems Interconnection) Referans Modeli

     OSI referans modeli 1978 yılında ISO tarafından geliştirilmiş olup, uzun çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler ışığında oluşturulmuştur. OSI modeli değişik işletim sistemlerine sahip makinelerin birbirleriyle haberleşmesine imkan sağlar.Model içerisinde yer alan katmanlardan her biri duyulan ihtiyaç üzerine yaratılmış, kendi içerisinde belirli görevleri yerine getirmek için tasarlanmıştır. Tasarım içerisinde yer alan her yapı kendisinden bir üst seviyede bulunan diğer katmana hizmet verecek şekilde oluşturulmuştur. Fiziksel katmandan alınan veri, veri bağlantısı (Datalink) katmanına; veri bağlantısı katmanından alınan veri, ağ katmanına; ağ katmanından alınan bilgi, bir üst yapı içerisinde bulunan diğer katmanlar arasında sırası ile işlenerek son kullanıcıya kadar iletilir. Katmanlar arasında sağlanan bu ortak çalışma sistemi sayesinde bilgisayarlar arasındaki haberleşme mümkün kılınmaktadır.

OSI Katmanları:

 1. Fiziksel (Physical) Katmanı
 2. Veri Bağlantısı (Datalink) Katmanı
 3.  Ağ (Network) Katmanı
 4.  İletim (Transport) Katmanı
 5.  Oturum (Session) Katmanı
 6.  Sunum (Presentation) Katmanı
 7.  Uygulama (Application) Katmanı

     Yukarıda verilen her bir katmanın kendisine özgü görevleri vardır. Yerine getirdiği hizmetler sayesinde OSI modeli hiyerarşik düzen içerisinde çalışır. Tasarlanan bu yapı sayesinde her katman kendi içerisinde protokollerin tanımlanmasına imkan sağlar. Yaratılan bu hizmetlerden diğer katmanlar da veri akışı sayesinde faydalanır. En alt yapıdan en üst yapıya kadar her katman çalışmak için birbirine ihtiyaç duyar.

  Devamını Oku »

Carrier Sense, Multiple Access/Collision

CSMA/CD

   Ethernet networkleri belli bir anda kabloyu hangi bilgisayarın kullanacağını CSMA (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection) tekniğiyle belirler. Bu teknikte paket gönderilmeden önce kablo kontrol edilir. Diğer bir iletisimin olusturduğu trafik yoksa iletisime izin verilir.

      İki bilgisayarın birden kabloyu kullanmaya çalısması collision olarak adlandırılır. Her ikisinin de trafiği kaybolur. Ve hattın bos olduğu anı yakalamak için yeniden beklemeye ve hat dinlenmeye baslanır.

CS (Carrier Sense): Bir network kartı tek bir kablo üzerinde gidip gelen veriler varsa o hatta veri göndereceği zaman kablo üzerinde veri tasınıp tasınmadığını dinler ve eğer kabloda bir veri trafiği yoksa veri paketlerini yol çıkarır. Bu durum, tek bir kabloya birden çok adaptörün bağlı olduğu eski tip network teknolojileri için gelistirilmistir. Tıpkı trafiğe çıkmak isteyen bir arabanın yolun bos olup olmadığını kontrol ettikten sonra, yola çıkması gibi, network adaptörleri de CS teknolojisi sayesinde, kablo bos olduğu takdirde veri gönderirler.

MA (Multiple Access): Bir network kartına aynı anda birden çok veri paketi gönderilmisse, o takdirde o adaptör bunlardan hiçbirini almaz. Network’ün tümüne, “bana gönderdiğiniz veri paketleri aynı anda yola çıktığından dolayı tekrar gönderilmelidir” anlamına gelen bir mesajı broadcast eder. Bu mesajın alınmasından itibaren, karsı network adaptörleri aynı veri paketini tekrar gönderir.

CD (Collision Detection): Eğer karsılıklı iki network adaptörü, aynı anda iki veri paketini birbirine gönderirlerse, veri paketleri çarpısacaktır. Bu durumu tespit eden adaptörler, rasgele bir zaman dilimi kadar bir süre (milisaniyeler mertebesinde) tekrar aynı paketi network’e çıkarırlar. Bu sayede, çarpısan paket sinyallerinin, kablolar üzerinde yitirilip gitmesi engellenmis olur. Bu çarpısmayı, tek seritli ve sadece tek yön çalısan bir yolda, karsılıklı iki arabanın aynı anda yol almak istemesinden doğan kazaya benzetebiliriz.

Devamını Oku »