Makale

Makaleler

Cisco InternetWorking

Cisco InternetWorking

  • Cisco Router’ı tanımlamak.
  • Router Boot Sequence’ı açıklamak.
  • Register’ı tanımlamak.
  • Cisco IOS’un Yedeklenmesini açıklamak.
  • Cisco Discovery Protokolü açıklamak.

I. Internetworking

Internet working, networkleri bir araya getirmektir. Bu bölümde Cisco Router’ların networkleri bir araya getirmek nasıl kullanılacağını anlatılmaktadır.

A. Cisco Router

Networkleri bir araya getirmek için (internetworking) Cisco Router kullanılır. Bu konuda Cisco Router’ları tanıyacağız:

Cisco Router bileşenler:

Bileşen Açıklama
Bootstrap ROM’da saklıdır.Router’ı başlatır ve IOS’u yükler. .
POST (Power-on-self test) ROM’da saklıdır. Router donanımının temel kontrolünü yapar ve hangi arabirimlerin olduğunu belirler.
ROM Monitor ROM’da saklıdır. Test ve sorun giderme için kullanılır.
Mini-IOS RXBOOT ya da bootloader olarak adlandırılır. IOS içindeki bir küçük IOS kısmıdır. Cisco IOS’u flash belleğe yükler. Bazı bakım işlemlerini yapmayı da sağlar.
RAM (random access memory) Routing tablosunu tutar. Ayrıca yapılandırma bilgisi RAM’da saklanır.
ROM (read only memory) Router’ı başlatmak için kullanılır.
Flash Memory Router’ın Cisco IOS’u saklaması için kullanılır. Router yeniden yüklendiğinde flash bellek silinmez. Flash memory Intel tarafından üretilmiş bir EEPROM’dur.
NVRAM (nonvolatile RAM) Router ve switch yapılandırma bilgisini tutmak için kullanılır. Router yeniden yüklendiğinde NVRAM da silinmez.
Configuration register Router’ın nasıl açıldığını kontrol eder.

Devamını Oku »

Virtual Local Area Network

Virtual LAN

  • Virtual LAN’ları tanımlamak.
  • VLAN üyeliği ve değişik işlemleri tanımlamak. 

I. VLAN Nedir?

Virtual Local Area Network (VLAN), network kullanıcılarının ve kaynaklarının bir switch üzerindeki portlara bağlanarak yapılan mantıksal bir gruplamadır. VLAN’lar sayesinde subnetler ya da broadcast domainleri yaratılır. Böylece broadcast yapılan alan aynı VLAN içinde portlardır.
VLAN’lar, genellikle kaynakların ve kullanıcıların yerleşimine bakılmaksızın, yerleşime, işleve, departmana ya da kullanılan uygulama protokolüne göre düzenlenir.

2. katmanda çalışan networklerde, gerek duysun ya da duymasın her broadcast paketi network üzerindeki her aygıt tarafından görünür. Bunun dışında her kullanıcı network üzerindeki her aygıta da ulaşabilir. Bu da bir güvenlik sorunu oluşturabilir.

Sonuç olarak VLAN’lar sayesinde 2.katman (layer –2) networklerindeki birçok sorun çözülür.

 A. Braoadcast Protokolü

Her protokolde broadcast oluşur, ancak sıklığı network üzerinde çalışan uygulamaya göre değişebilir.

Network yöneticileri networkün uygun şekilde bölümlendiğinden (segmented) emin olmalıdır. Bunu yapmanın iki yolu vardır: Switching ve routing. Switching daha az maliyetli bir çözüm olduğundan şirketler onu tercih ederler. Böylece flat networler VLAN haline getirilir.

 B. Sağladığı Yararlar

Layer-2 (Katman 2) switchleri yalnızca filtrelenecek paketleri (frame) okurlar, network katmanına (Layer 3) bakmazlar.

VLAN yaratmakla aslında broadcast domainleri yaratılır. Böylece broadcastlar yalnızca bir VLAN içinde gönderilir.

Bununla birlikte bir VLAN büyüdüğü zaman broadcastların bant genişliğini fazla tüketmemeleri için daha fazla VLAN yaratılabilir.

NOT: Switch’ler kullanımı Router’ların kullanımını ortadan kardırmış mıdır?
Hayır. Devamını Oku »