..:::TeknoCinim:::..

Network Kavramlar Sözlüğü

Network Kavramlar Sözlüğü

Kavramlar Sözlüğü

LAN ve WAN  networkler de kullanılan bazı terim ve kavramları;  

802.1q  VLAN tagging protokol.
Accounting  Raporlama.
Advanced feature  İleri düzey özellikler.
Agreement  Anlaşma.
Appliance  Özel bir teknolojiyi donanımsal olarak gerçekleştiren cihaz.
Authentication  Kimlik doğrulama.
Authorization  Yetkilendirme.
Autnomous  Cisco AP lerde bir IOS türü (Bağımsız yönetilen).

Auxiliary VLAN

ARP

 Yardımcı VLAN.

Address Resolution Protocol – Adres Çözümleme Protokolü)

Banner  Bilgilendirme metni.
Best effort  Sıradan hizmet (QoS).
Bridge  Köprü
Bridging  Köprüleme.
Buffer overflow  Tampon hafıza kapasitesinin aşımı.
Building access  Switchlerde bir erişim düzeyi.
Call agent  Telefon sisteminde çağrı yöneticisi.
Campus core  Kampüs çekirdeği.
Circuit-switched  Devre anahtarlama.
Cisco  Amerika kökenli, bir network firması.
Classfull  IP adreslemede sınıf gözeten.
Classification  Sınıflandırma.
Classless  IP adreslemede sınıf gözetmeyen (sınıfsız).
Composite metric  IGRP Protokolünde en iyi yol seçimi yapılması.
Congestion management  Sıkışma kontrolü (QoS).
Convergence  Routing protokllerinde netleşme.
Cost  Maliyet, bedel.
Count to infinity  Sonsuza dek sayma.
Defending  Savunma, Korunma.
Delay  Geçikme (QoS).
Dial-on-demand  İsteğe bağlı arama.
DiffServ  Differentiated Services (QoS).
Discontinuous  Süreksizlik.
Discovery  Keşif.
Distance vector  Bir yönlendirme protokolü (RIP ve IGRP tarafından kullanılır).
Edge port  Kenar port.
Encapsulation  Zarflama, Sarmalama, kapsülleme.
Encryption  Kripto.
End–to–end  Uçtan uca.
Enterprise  Kurumsal.
Ethernet  OSI L2 LAN protokolü.
Extended  Genişletilmiş
Filtering  Filitreleme, süzme.
Firewall  Güvenlik duvarı.
Frame-Relay  Bir OSI 2nci katman WAN protokolü.
IEEE 802.11a  Bir kablosuz ağ standartı (54 Mbps – 5 Ghz).
IEEE 802.11b  Bir kablosuz ağ standartı (11 Mbps – 2.4 Ghz).
IEEE 802.11g  Bir kablosuz ağ standartı (54 Mbps – 2.4 Ghz).
IEEE 802.11n  Bir kablosuz ağ standartı (54 Mbit/s to 600 Mbit/s – 2.4/5 Ghz).
Infrastructure  Alt yapı
Integrity  Bütünlük.
Interconnection  Ara bağlantı.
InterVLAN  VLAN lar arası
Jitter  Paket geçikme(delay) düzensizliği (QoS).
LightWeight  Cisco AP lerde bir IOS türü (Merkezi yönetilen).
Link efficiency  İletişim hattının daha verimli kullanılması (QoS).
Link state  Bir yönlendirme protokolü (OSPF ve IS-IS tarafından kullanılır).
Link state  Bir yönlendirme protokolü
Load sharing  Yük paylaşımı.
Location  Yer.
Loop  Döngü.
Loop guard  Döngü koruyucu.
MAC  Medya erişim kontrolü.
MAC address  Medya erişim kontrolü adresi.
MAC flooding  Bir saldırı türü.
Man–in–the–middle  Ortadaki adam saldırısı.
Map  İlişkilendirme.
Marking  İşaretleme.
Multilayer Switch  Çok katmanlı anahtarlama.
Multipoint  Çoklu bağlantı noktası.
Multipoint  Ortadaki adam saldırısı.
Native VLAN  IEEE 802.1q’da tanımlı bir fonksiyon.
Network  Ağ.
One-step lockdown  Bir cihazı tek adımda güvenli hale getirmek.
Overhead  Yük.
Overload  Aşırı yüklenme.
Packet inspection  Paket kontrolü.
Password attack  Şifre çözme(kırma) girişimi.
Point-to-point  Uçtan-uca.
Poison reverse  Yönlendirme döngülerini önlemeye yarayan bir mekanizma.
Policy  Politika.
Port  Servis adresi.
Port (Interface)  Bağlantı noktası.
Port redirection  Port yönlendirme.
Pre-classify  Ön sınıflandırma.
Pre-shared key  Ön tanımlı anahtar.
Proposal  Öneri, teklif.
Proxy  Temsilci.
Queueing  Kuyruk (QoS).
Rate-limiting  Hız sınırlaması.
Rogue  Sahte.
Root bridge  Kök köprü.
Route poisoning  Yönlendirme döngülerini önlemeye yarayan bir mekanizma.
Route redistribution  Routing protokollerinde yol bilgisinin farklı bir metot ile duyurulması.
Routed interface  IP adresi verilebilen L3 ara yüz.
Router  Yönlendirici.
Routing  Yönlendirme.
Routing loop  Yönlendirme döngüsü.
Running-config  Cisco cihazlarda çalışan konfigürasyonun adı.
Server farm  Sunucu kümesi.
Snooping  Bir fonksiyonun yetki alanını aşarak bilgi edinme yöntemi.
Split  Ayrı.
Split horizon  Yönlendirme döngülerini önlemeye yarayan bir teknik
Spoof  Aldatmaca.
State  Durum.
Stateful  Durumsal, duruma dayalı.
Storm  Normalden fazla gelen unicast, multicast ve/vaya broadcast
trafiği ifade eder.  
Subnet mask  Altağ maskesi.
Summary  Özet.
Supervisor engine  Şase tabanlı anahtarlarda cihazı kontrol eden ve L3 yönlendirmeyi
yapan modül.  
Switch  Anahtar.
Switching  Anahtarlama.
Syslog  Sistem durum kayıtları.
Tail drop  Paket sıkışması anında sıralı paket atımı.
TCP/IP  DoD modeline göre üretilmiş protokol ailesine genel olarak
verilen isim.  
Topology  Şema, yapı.
Tracking  İzleme, takip.
Traffic policing  Trafik politikası (QoS).
Traffic shaping  Trafik şekillendirme (QoS).
Transform set  Dönüşüm seti.
Transparent Bridge  Şeffaf köprü.
Triggered update  Değişiklik oluştuğu anda zamanlayıcıları beklemeden
yapılan güncelleme duyurusu.  
Trunk  Birçok VLAN trafiğini iletebilen anlamında kullanılır.
Trust boundary  Güven sınırı (QoS).
Trust exploitation  Güven istismarı (QoS).
Virtual Interface  Sanal arayüz.
Voice  Ses.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. fitflop sale dedi ki:

    El laboratorio ubicado cerca de Ginebra indic que la partcula llamada “B0s” es la cuarta partcula subatmica que se sabe prefiere la materia a la antimateria.

  2. nittemasüh dedi ki:

    Çok faydalı bır sıte tesekkurler.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.