WAN Protokolleri

 WAN Protokolleri

 • WAN protokollerini açıklamak.

I. Wide Area Network

Özellikle networkleri uzak yerleşimler arasında bağlamak gerektiğinde değişik uzak bağlantı tekniklerini kullanan WAN teknolojileri kullanılır. Cisco değişik Wan teknolojilerini destekler.

A. WAN Bağlantı Türleri

LAN’larını bağlamak için kullanılan değişik WAN türleri vardır:

 • Dedicated
 • Circuit-switched
 • Packet-switched

Dedicated ya da point-to-point olarak adlandırılan bağlantılarda kiralık hatlar (leased line) kullanılır.

Circuit switching bağlantılar aynı bir telefon görüşmesi gibi sağlanır. Bağlantı sağlandıktan sonra veri aktarımı sağlanır. Dial-up bağlantılar ve ISDN bağlantılar kullanılır. Genelde düşük bant genişliğinde veri transferi için kullanılır.

Packet-switching bağlantılar ise bant genişliğinin paylaşılmasını sağlar. Frame Relay ve X.25 en yaygın paket anahtarlamalı bağlantı yöntemidir.

B. HDLC (High-Level Data-Link Control Protocol)

HDLC (High-Level Data-Link Control Protocol), yaygın kullanılan standart bir protokoldir. Bit-temellidir ve Data Link katmanında çalışır.

HDLC protokolü bir point-to-point protokoldür ve kiralık hatlar üzerinde kullanılır.
C. PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP (Point-to-Point Protocol) bir data link katmanı protokolüdür ve dial-up bağlantılar (asynchronous) ya da ISDN üzerinde çalışır. Bu ortamlar da protokol olarak LCP (Link Control Protocol) kullanılır.

PPP’nin ana görevi katman 3 paketlerini Data Link katmanı üzerinde taşımaktır.

Bileşen İşlevi
EIA/TIA – 232-C Seri bağlantılar için bir fiziksel katman standardı.
HDLC Paketlerin seri bağlantılar üzerinde birleştirilmesi.
LCP Point-to-point bağlantıyı kurmak ve sürdürmek için bir yöntem.
NCP Değişik network katmanı protokollerini oluşturma ve yapılandırma protokolü.

PPP Authentication Yöntemleri:

PPP bağlantılarında iki tür authentication yöntemi kullanılır: PAP ve CHAP.

PAP (Password Authentication Protocol), CHAP’a göre daha az güvenli bir protokoldür. Parola metnin açık olarak gönderir.

CHAP (Challenge Authentication Protocol) ise bağlantının başlatılmasında kullanılan protokoldür.

Cisco Router’ları üzerinde PPP protkolünü yapılandırmak için:

Router#encapsulation ppp

D. Frame Relay

Frame Relay yaygın kullanılan bir WAN protokolüdür. OSI Physical ve Data Link katmanlarında çalışır ve özellikle ISDN bağlantılar üzerinde çalışmak üzere geliştirilmiştir. Ancak günümüzde yaygın olarak değişik ortamlar üzerinde de kullanılmaktadır.

Frame Relay, DTE (Data Terminal Equipment) ve DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) arabirimleri arasında iletişim sağlar. DTE terminallerden, PC ve router aygıtlarından oluşur.

Frame Relay bağlantılar X.25 bağlantılardan daha hızlıdır ve ayrıca connection-oriented şeklindedir. Bu anlamda iki DTE aygıtı arasında sanal bir devre oluşturulur.

Frame Relay iletişimi:

 1. Kullanıcının network aygıtı bir paketi (frame) network dışına gönderir. Paket router adresini içerir.
 2. Router paketi alır ve hedef adresini kontrol eder.
 3. Router paketi hedef arabirime gönderir. Bu aşamada pakete, sanal devreyi (PVC ya da SVC) tanımlayan DLCI numarası eklenir.
 4. CSU/DSU (channel service unit/data service unit) sayısal sinyali alır ve onu PSE (Packet Switching Exhange) tarafından anlaşılacak şekle çevirir.
 5. Yerel döngü (local loop), değişik medyaları kullanarak en yakın CO (closest office) ile bağlantı kurar. Örneğin UTP.
 6. CO paketi Frame Relay ile hedefe gönderir.
 7. Hedefte yine CSU/DSU tarafından paket hedef hosta ulaştırılır.

1. DLCI (Data Link Connection Identifiers)

Frame Relay sanal devreleri (virtual circiuts) DLCI’lar tarafından tanımlanırlar. Genelde bir Frame Relay servis sağlayıcısı DLCI değerlerini atar. Bu değerler Frame Relay tarafından kullanılarak sanal devreler, networkteki diğer sanal devrelerden ayrılır.

Arabirimlere (interface) DLCI numarası atamak için:

Router#frame-relay interface-dlci ?

2. LMI (Local Managemet Interface)

LMI (Local Managemet Interface), 1990 yılında Cisco tarafından geliştirilmiş bir sinyalleme standardıdır. LMI aygıtların durumlarını yönetmek için kullanılır ve değişik durum bilgilerini sağlar.

E. ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN, var olan telefon networklerde çalışmak üzere tasarlanmış sayısal bir servistir. ISDN, veri ve ses iletiminde kullanılır. Ancak ISDN uygulamaları bant genişliğine gereksinim duyarlar. Bu nedenle özellikle video konferans gibi uygulamalar için kullanılır.

1. ISDN Terminalleri

ISDN networküne bağlı aygıtlar terminal aygıtları (TE) olarak bilinir. İki türü vardır:

TE1: Terminal Equipment type 1: doğrudan ISDN networklerine bağlanan terminalleri gösterir.

TE2: Terminal Equipment type 2: doğrudan ISDN networklerine bağlanmak için bir terminal adapter (TA) kullanan terminalleri gösterir.

 

F. DDR (Dial-on Demand Routing)

DDR (Dial-on Demand Routing), iki ya da daha çok Cisco router aygıtının bir ISDN dial-up bağlantısını aramasını sağlar. DDR, yalnıza az ve ara sıra gereken bağlantılar için kullanılabilir. DDR bağlantısı PSTN ve ISDN üzerinde oluşturulabilir.

DDR’ın işleyişinde hedef belirlendikten sonra, DDR araması (call) başlatılır. Ardından iletim yapılır.

DDR’ın yapılandırılabilmesi için üç görevin yerine getirilmesi gerekir:

 1. Statik route tanımları yapılır. Bu tanımlama uzak networklerin nasıl kullanılacağını ve hangi arabirimin kullanılacağını tanımlarç
 2. Router üzerindeki trafik belirtilir.
 3. Uzak networke ulaşmada arabirimi aramak için kullanılacak bilgiler düzenlenir.

Statik routing işleminde ise sistem yöneticisi routing tablosundaki bilgileri manuel olarak girer.

Statik route eklemek için şu komut kullanılır:

ip route hedef network subnet mask sonraki routerın adresi
Ayrıca administrative distance olarak adlandırılan (varsayım 1) değer girilir. Bu değer router’ın kullanılmasını sağlar. 0 en güvenilir değeri, 255 ise en az güveni belirtir. 255 değeri o routerın pek kullanılmayacağı anlamına gelir.

Benzer Konular

SIM KARTLAR TARİH OLUYOR

Gelişen teknolojinin yansıdığı en büyük alanlardan bir tanesi de mobil platformlar olarak karşımıza çıkıyor. Bugünlerde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.