Tag Archives: ctrl+1

Excel’de kısayollar ve işlev tuşları

CTRL birleşimli kısayol tuşları TUŞ AÇIKLAMA CTRL+ÜSTKARAKTER+( Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir. CTRL+ÜSTKARAKTER+) Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir. CTRL+ÜSTKARAKTER+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır. CTRL+ÜSTKARAKTER+~ Genel sayı biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir). CTRL+ÜSTKARAKTER+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular. CTRL+ÜSTKARAKTER+^ İki ondalık basamaklı Üstel sayı …

Devamını oku